Ydelser

Vi er specialiserede inden for det kompleks af følger, som mennesket kan få efter seksuelle overgreb. Vi er optaget af, hvordan seksuelle overgreb mod barnet senere kan have alvorlige virkninger på den psykiske, sociale og seksuelle trivsel.

Vi har særligt fokus på, hvordan seksuelle overgreb fra en betroet voksen senere kan gøre det svært for den unge eller voksne at knytte sig til andre – og i det hele taget gøre det svært at være i kontakt og i relationer.

Vi tilbyder:

  • Psykoterapeutisk behandling og rådgivning mod senfølger efter seksuelle overgreb
  • Undervisning og supervision til socialarbejdere og sundhedspersonale
  • Oplæg, foredrag og workshops med inddragelse af de udgivelser, som fremgår på hjemmesiden