Følger efter overgreb

Det er uacceptabelt, når børn udsættes for seksuelle overgreb.
Alligevel sker det, og derfor er vi optaget af, hvordan samfundet kan løfte den svære opgave at hjælpe ofrene bedst muligt.

Vores projekt ‘Børn udsat for seksuelle overgreb. Hvordan
senfølger forebygges’
– støttet af Offerfonden – blev senest debatteret på
Socialrådgivernes Faglig Fællesdag i Region Syd. E-bogen kan downloades her.

Vi begynder nu på udviklingsprojektet Traumebevidst tilgang specialiseret til arbejdet med mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Fefeo har til formål at:

Fefeo tilbyder foredrag og workshops om følger efter seksuelle overgreb. Derudover om specialiseret behandling og rådgivning til voksne.

Young depressed woman, domestic and rape violence,beaten and rap

Konference: seksuelle overgreb mod børn

Mellem 5 og 10 procent af danske børn udsættes for seksuelle overgreb. Der er fokus på bedre opsporing af overgrebene, men hvilken hjælp opspores der til?

Emnet er yderst vigtigt, opgaven forsømt og kendskabet for lille, og du er en vigtig stemme i den sammenhæng. Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med sårbare, udsatte mennesker eller på anden måde har en faglig og menneskelig interesse i forebyggelse af senfølger efter seksuelle overgreb eller behandling af disse.

Vi glæder os til at se dig til konferencen, hvor der bliver rig mulighed for at debattere emnet. Læs mere her.

Det er gratis at deltage.
Tilmelding senest d. 21. nov. til kontakt@mentaltouch.dk.

Tirsdag d. 28. nov. 2023 kl. 15.30-19.00
KFUM Amager, Festsalen, Oliebladsgade 7, 2300 København S