Beskyt skoleelever mod (at gøre) fysiske eller seksuelle overgreb

For bedst muligt at opbygge og vedligeholde en positiv skolekultur, hvor alle elever har mulighed for at lære, udvikle sig og trives i et sikkert og støttende miljø, bør skolen have en implementeret overgrebspolitik og -procedure.

Skal fysiske og seksuelle overgreb forebygges eller stoppes bedst muligt, kræver det, at fagprofessionelle er klædt på til opgaven forud for konkrete sager. Hvis ikke, vil der opstå panik eller tilfældig håndtering af sagen. Uden rette støtte fra voksnes side, bliver barnet efterladt i en konflikt med kamp om, hvem der taler sandt, er skyldig eller har undgået nødvendig handling. Et postyr vil forværre barnets trivsel og gøre det noget sværere at få rette hjælp i tide.

Overgrebspolitikken og tilhørende procedure på skolen har flere vigtige formål:
1. sikkerhed og trivsel
En overgrebspolitik sikrer, at alle elever føler sig trygge og beskyttede på skolen. Det skaber et miljø, hvor eleverne kan fokusere på deres læring uden frygt for skadelig adfærd.
2. Tydelige forventninger
Når skoler har klare politikker og procedurer, etableres der tydelige forventninger til elevernes adfærd. Dette hjælper eleverne med at forstå, hvad der anses for acceptabelt og uacceptabelt, hvilket fremmer et positivt og respektfuldt læringsmiljø.
3. Retfærdighed og konsekvens
Overgrebspolitikker er en forudsætning for standardiseret tilgang til håndtering af overtrædelser. Dette betyder, at alle elever behandles retfærdigt og konsekvent, hvilket styrker tilliden til skolens ledelse og lærere. Eleverne ved, at deres bekymringer tages alvorligt.
4. Støtte og intervention
Med en overgrebspolitik er det muligt at identificere elever, der har brug for ekstra støtte. Det kan dreje sig om offerstøtte eller hjælp til elever, der viser problemadfærd, hvilket sikrer, at de får den nødvendige vejledning og intervention.
5. Uddannelse og udvikling

Overgrebspolitikker fremmer også uddannelsesmæssige aspekter ved at lære eleverne om ansvar, konsekvenserne af deres handlinger, og vigtigheden af at respektere andre. Dette er afgørende for elevernes personlige udvikling og for at udvikle sociale færdigheder.

6. Inklusion og mangfoldighed
Ved at adressere og forhindre diskriminerende adfærd understøtter en overgrebspolitik skolens engagement i inklusion og mangfoldighed. Dette sikrer, at alle elever, uanset baggrund eller identitet, føler sig værdsat og inkluderet i skolefællesskabet.

Fefeo er specialiseret i indsats mod overgreb

Fefeo har specialiseret viden om overgreb mod børn, herunder opsporing, lovgivning og hjælp til barnet og andre involverede. Samtidig har Fefeo kendskab til udvikling af organisationers politikker, procedurer og implementeringsplaner. Skoler hjælpes til at være beredte i tilfælde af sager om overgreb.
Udvikling af skolens overgrebspolitik og -procedure

Skolens ledelse og nøglepersoner inviteres til tre sammenhængende skolelektioner med indholdet:

 1. Fysiske og seksuelle overgreb
  1. Opsporing af overgreb
  2. Underretning og sagsgang
 2. Varetagelse af barnet
  1. samtale med barnet
  2. samarbejde med forældre
  3. hjælp til barnet i skolemiljøet
 3. Skolens overgrebspolitik og -procedure
  1. Indhold
  2. Præsentation af Fefeos skabelon til formålet
  3. Implementeringsplan
 

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Ønsker ledelsen, at Fefeo varetager udvikling og formulering af skolens lokale overgrebspolitik og -procedure vil prisen være 1.200 kr. pr. time ekskl. moms.

Implementering af skolens overgrebspolitik og -procedure

Skolen har til opgave at sikre medarbejderes kendskab til overgrebspolitikken og for implementering af proceduren i det daglige arbejde.

I det tilfælde, at ledelsen ønsker Fefeos hjælp til at sikre medarbejderes kendskab til skolens nye overgrebspolitik og -procedure, aftales to sammenhængende lektioner med indholdet:

Lektion 1:

 • Børn og seksualitet
 • Fysiske og seksuelle overgreb
 • Opsporing af fysiske og seksuelle overgreb
 • Underretning og sagsgang
 • Elevens behov for støtte fra skolen

 

Lektion 2:

 • Introduktion til skolens overgrebspolitik og -procedure
 • Plan for kollegiale drøftelser og handlinger
 • Plan for håndtering af eleven, som (formodentlig) krænker
 • Plan for håndtering af eleven, som (formodet) krænkes

 

Pris: 4.000 kr. ekskl. moms.

 

I de tilfælde, at skolen får viden eller mistanke om overgreb, kan Fefeo give sparring til håndtering af sagen. Opgaven vil være på timebasis og kan foregå hos Fefeo i Vejle eller online.

Pris: 1.500 kr. ekskl. moms pr. time.