Udgivelser

Børn udsat for seksuelle overgreb. Hvordan senfølger forebygges

Trans, Kirsten (2023): Børn udsat for seksuelle overgreb. Hvordan senfølger forebygges. Frydenlund.

Projektet er støttet af Offerfonden og udgivet i e-bog, som blev offentliggjort og debatteret ved Folkemødet 2023.

Link til e-bog

I forlængelse af e-bog er udviklet arbejdsredskab til forældre og professionelle, som har opgaven at opdrage og drage omsorg for barnet udsat for seksuelle overgreb.

Link til arbejdsredskabet

Kronik fra Altinget

 

Hvad ingen så – Et anbragt barn fortæller

Trans, Kirsten (2022): Hvad ingen så. Et anbragt barn fortæller. Frydenlund.

Hvad ingen så er en fortælling om anbringelse og omsorgssvigt set fra barnets synsvinkel. Bogen handler om Gitte fra hendes første anbringelse som treårig til, at hun kan reflektere tilbage på sin barndom, og de svigt hun gang på gang blev udsat for fra de voksne omkring sig, forældre som fagpersonale.

Med udgangspunkt i Gittes liv viser bogen, hvor vigtig de voksnes indvirkning er på et barns trivsel og udvikling. Den tydeliggør problemerne ved både den tidligere og nuværende tilgang til anbragte børn, og så er den et indspark i debatten om, hvordan vi skaber bedre betingelser for anbragte såvel som udsatte børn – men den er først og fremmest Gittes egen historie.

»Jeg startede på bogen og kunne næsten ikke lægge den igen, men måtte også lægge den, for der er meget i den, som skal “fordøjes” undervejs. Den er godt skrevet – den er meget rørende – det er ikke en historie, det er et vigtigt liv!«
Gaby Lillebæk, psykoterapeut og stressbehandler

Se også: https://www.facebook.com/HvadIngenSaa

Kommentar fra Berlingske

Senfølger efter seksuelle overgreb. En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale

Trans, Kirsten (2018): Senfølger efter seksuelle overgreb. En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale. Frydenlund.

Gennem teori og cases kombineret med praktisk erfaring fortælles, hvordan ansatte i sundheds- og socialsektorerne bedst kan hjælpe de, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb.
Forfatteren problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektorerne, da mennesker med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, hvis de betragtes fra enten et socialt perspektiv eller ud fra en psykologisk forståelse. Der er behov for, at man i langt højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologisk indsats.

»Bogen er overkommelig i omfang og udviser et højt fagligt niveau. Forfatteren […] insisterer på, at det enkelte menneske må og skal mødes, høres og støttes ud fra individet selv. […] Alt i alt kan bogen anbefales som en rigtig god introduktion til fagfolk, som ønsker at hjælpe mennesker med senfølger videre med en bæredygtig livsvej.«
Jeanne Wurm Bruun, aktiv i Midtjysk Spor

Link til bog

Artikel: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Trans, Kirsten (2017): Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift Nr. 4.

Artiklen giver indblik i, hvordan man som professionel kan arbejde med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i psykoterapeutisk gruppeforløb.

Artikel i bog: Historien om Nana

Trans, Kirsten (2016): Historien om Nana i Andersson, Hanne & Karin Sten Møller. Mødet mellem offer og krænker. Frydenlund.

Artiklen giver praktisk og konkret viden om, hvordan man som professionel tilrettelægger og gennemfører møder (mediation) mellem et offer og vedkommendes krænker efter seksuelle overgreb.

Podcast: Fra mistanke til handling

Fra Mistanke til Handling har til formål at udbrede viden om børn som har været udsat for seksuelle overgreb.
Vært: Steffie Syrild

Lyt til podcasten her.

Senfølger efter seksuelle overgreb. En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale

Boganmeldelse i Psykiatrisk sygepleje.

Se mere her.