Persondatapolitik

Fefeo

CVR 44213575
Niels Finsensvej 20
7100 Vejle
kontakt@fefeo.dk

 

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Hvis du har spørgsmål kontakt forperson Kresten Reuss Kragh-Schmidt, kontakt@fefeo.dk eller tlf. 2968 9668.

 

Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til vores side eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os via vores E-mail eller Telefon.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores formål og opgaver. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Medlemmer

Vi har behov for at kommunikere med vores medlemmer, så vi sikrer, at samarbejdet sker korrekt. Derfor vil vi behandle oplysninger om navn, e-mail, betalingsinformationer og lignende i sikker database.

Borger-kontakter

Vi har behov for at kommunikere med henvendte borgere, så vi sikrer, at samarbejdet sker korrekt. Derfor vil vi behandle oplysninger om navn, e-mail, betalingsinformationer, samtykkedokumentering og eventuelle andre personfølsomme dokumenter i sikker database.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre medmindre dette er aftalt med dig ved dit skriftlige samtykke.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi foretager løbende risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og ved behov tilpasser vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores bestyrelse og medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende træning, GDPR-kursus samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os

 

Niels Finsensvej 20
7100 Vejlekontakt@fefeo.dk
CVR: 41821833
Frivillig forening
Persondatapolitikkontakt@fefeo.dk