Dagsorden stiftende generalforsamling

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Godkendelse af vedtægter – se forslag her

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

  5. Valg af revisor

  6. Evt.